Ga naar hoofdinhoud

Verouderende infrastructuur

Onze civiele infrastructuur is verreweg het grootste publieke bezit in Nederland. Met een waarde van ruim 300 miljard euro, is het groter dan de overheidsschuld. Dit vermogen krijgt echter vaak niet de politieke aandacht die het verdient en instandhouding van bestaande bruggen, sluizen, stuwen en (spoor)wegen wordt nogal eens gezien als een kostenpost waarop wel kan worden bezuinigd. Dit terwijl onze infrastructuur veroudert en er juist meer geld nodig is voor vervanging en renovatie, anders schuiven we de rekening door naar de toekomst. Instandhouding van bestaande infrastructuur komt vanuit economisch perspectief voor de aanleg van nieuwe.

Innovaties zijn nodig om beter te kunnen bepalen wat het juiste moment is om te renoveren of te vervangen. Te vroeg kost onnodig veel geld en te laat geeft risico’s voor onverwachte afsluitingen, zoals eind 2016 gebeurde met de Merwedebrug. Met nieuwe meet- en monitoringsystemen, in combinatie met voorspellende computermodellen, kan de toekomstige rekening voor instandhouding structureel met tientallen procenten worden verlaagd.

Publicaties

Distributieland of subsidieland?

De Regering heeft kortgeleden opnieuw besloten dat Nederland Distributieland nog steeds een pijler is onder onze economie. Ondanks dat de Raad voor Leefomgeving en Transport had geadviseerd dit achterhaalde dogma… lees verder

Over macht en argumenten

Waardoor wordt beleid bepaald? Beleid laveert altijd tussen kennis en macht, zegt de WRR. Dat dit een lastige combinatie is, heb ik ervaren in de zes jaar dat ik bij… lees verder

Back To Top