Skip to content

Nieuwe economie

Onze economie zal zich weer moeten richten op wat werkelijk van belang is voor mensen. Nu lijkt de economie een doel op zichzelf te zijn. Dit komt door de eenzijdige focus op groei van het BNP en de bedrijfsbelangen die hier achter schuil gaan. Politiek en bedrijven willen ons laten geloven dat we meer moeten consumeren, om de economie weer gezond te maken; of we nu willen of niet. Het is tijd de economie te gaan sturen naar een zo groot mogelijk geluk in de samenleving, in plaats van naar zoveel mogelijk geproduceerde goederen en diensten. En het is tijd om zorgvuldig met mensen en ons natuurlijk kapitaal om te gaan.

Publicaties

Europese samenwerking vergroot de nationale autonomie

Door globalisering en digitalisering hebben landen aan macht ingeboet ten opzichte van internationale markten en bedrijven. De Europese Unie biedt hiertegen de noodzakelijke tegenmacht. Dit leidt tot de ogenschijnlijke paradox… lees verder

Verlagen accijnzen is kortzichting

Het kabinet verlaagt belastingen op energiegebruik, om daarmee de koopkracht van mensen met lage en middeninkomens op peil te houden. Maar de hoge inkomens profiteren hiervan het meest. De gemaakte… lees verder

Distributieland of subsidieland?

De Regering heeft in 2016 opnieuw besloten dat Nederland Distributieland nog steeds een pijler is onder onze economie. Ondanks dat de Raad voor Leefomgeving en Transport had geadviseerd dit achterhaalde… lees verder

Back To Top