Ga naar hoofdinhoud

Groene transitie FFWD

Wij mensen zijn onderdeel van de levende natuur op aarde. We kunnen niet overleven zonder andere organismen; we hebben schone lucht, schoon water en vruchtbare grond nodig. Tegelijkertijd beseffen we… lees verder

Air2Rail

De luchtvaart moet haar uitstoot van CO2 tot nul terug brengen, niet ver na 2050. Een van de manieren om hieraan bij te dragen is het vervangen van vliegreizen door… lees verder

Pleidooi voor een Nederlandse energieheffing

Al begin jaren negentig pleitte een brede maatschappelijke coalitie voor invoering van een nationale energieheffing. FNV, CNV, Consumentbond, Raad van Kerken en milieuorganisaties waren voorstander. Download hier het voorstel uit… lees verder

Praten over macht

Macht speelt een grote rol in onze samenleving en persoonlijke levens. Tegelijkertijd doen we net alsof dit niet zo is. Om risico's van macht te beperken en beter te leren… lees verder

Duurzaam aanbesteden van infrastructuur

Duurzame infrastructuur is tot nu toe blijven steken in mooie voorbeelden, maar de GWW-sector als geheel heeft nauwelijks vooruitgang geboekt. De sleutel om wel te verduurzamen ligt bij het consequent… lees verder

Back To Top