Skip to content

Het autogebruik per inwoner is al twintig jaar vrijwel constant en er is geen reden om te veronderstellen dat dit de komende decennia gaat veranderen. Door concentratie van de nieuwe woningen in bestaande dorpen en steden zal het gebruik van de auto wat afnemen. Ook het al dan niet uitbreiden van de snelwegcapaciteit heeft invloed op de omvang van het autoverkeer. Deze ontwikkelingen zijn vrij goed voorspelbaar, tenzij de volledig zelfrijdende auto er komt. Hierdoor zal het autoverkeer met tientallen procenten groeien, terwijl het gebruik van openbaar vervoer drastisch zal afnemen. De capaciteit van onze wegen en steden kunnen dit niet aan, waardoor het wegverkeer zal vastlopen. Om de bereikbaarheid op peil te houden, is overheidsregulering van de zelfrijdende auto nodig.

Download mijn notitie Met de auto naar 2050

Back To Top