Skip to content

Nieuwe perspectieven

Het is tijd om nieuwe wegen te ontdekken. De maatschappelijke ontwikkeling die ons de achterliggende decennia veel materiële welvaart heeft gebracht, is tegen grenzen opgelopen. Grenzen van het wereldklimaat, grenzen van de beheersbaarheid van het financiële stelsel en ook grenzen aan de behoefte aan nog meer goederen en diensten die bedrijven ons kunnen leveren. Andere waarden komen op. Hierbij passen nieuwe manieren om de maatschappelijke ontwikkeling voort te zetten. En hiervoor is ook een zoektocht naar nieuwe denkkaders nodig.

Hieraan wil ik mijn steentje bijdragen. Ik doe dit voor vier onderwerpen waarbij in betrokken ben:

“We kunnen onze problemen niet oplossen met de zelfde manier van denken waarmee we ze hebben gecreëerd”

(Albert Einstein)
Back To Top