Skip to content

Deze notitie geeft een indicatie van de onbetaalde kosten van belangrijke vormen van mobiliteit in Nederland, op basis van in opdracht van de rijksoverheid uitgevoerde onderzoeken uit 2022. De onbetaalde kosten zijn de maatschappelijke kosten van infrastructuur, verkeersongevallen en milieuvervuiling, plus de ontvangen subsidies, minus de betaalde verkeersbelastingen en premies autoverzekering. De onbetaalde kosten voor de belangrijkste vervoerswijzen tellen op tot ruim twintig miljard euro per jaar

Download het overzicht Onbetaalde kosten verkeer en vervoer

 

Back To Top