Ga naar hoofdinhoud

Onbetaalde kosten verkeer en vervoer

Deze notitie geeft een indicatie van de onbetaalde kosten van belangrijke vormen van mobiliteit in Nederland, op basis van in opdracht van de rijksoverheid uitgevoerde onderzoeken uit 2022. De onbetaalde… lees verder

Geen verdere groei vrachtautokilometers!

Logistiek veroorzaakt elf tot twaalf procent van de mondiale CO2-uitstoot. Wegtransport tekent voor twee derde hiervan. Zelfs bij de snelst mogelijke overstap naar elektrische vrachtwagens ligt de logistieke sector niet… lees verder

Toekomst van mobiliteit

  Na publicatie van mijn boek 'Nieuwe Mobiliteit' heb ik veel lezingen gegeven over de veranderingen in mobiliteit die gaan komen en hoe het beleid daar het best op in… lees verder

Automobiliteit is uitgegroeid

De prognoses van de rijksoverheid voor de groei van het autoverkeer zijn te hoog. Omdat de feitelijke groei van het autoverkeer tot 2019 onder de lage prognose 2014-2040 bleef, zijn medio… lees verder

Vernieuwing infrastructuur is urgent

Onze infrastructuur is toe aan een flinke opknapbeurt. In de komende kabinetsperiode is jaarlijks al een miljard euro extra nodig voor vervanging en renovatie. Dit loopt verder op naar drie… lees verder

Back To Top