Skip to content

Logistiek veroorzaakt elf tot twaalf procent van de mondiale CO2-uitstoot. Wegtransport tekent voor twee derde hiervan. Zelfs bij de snelst mogelijke overstap naar elektrische vrachtwagens ligt de logistieke sector niet op koers om in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten. In Europa rijdt dan nog steeds acht procent van de vrachtwagens op diesel. Tot 2050 komt maar liefst een vijfde van de in Europa toegestane uitstoot van broeikasgassen van trucks, blijkt uit scenarioberekeningen van Transport & Environment. Dit moet verder omlaag door minder groei van het aantal vrachtautokilometers.

Spoor en binnenvaart roepen in koor dat zij de groei wel kunnen opvangen. Per tonkilometer zijn ze immers schoner. Er kan echter weinig lading van de weg naar trein of water, omdat hun markten nauwelijks overlappen met die van het wegtransport. In Europa neemt het aandeel over de weg juist toe, van 47% in 1995 tot 53% in 2020, ondanks de decennialange politieke wens om juist spoor en binnenvaart marktaandeel te laten winnen. Wensdenken is soms hardnekkig.

Efficiëntere logistiek is dus nodig om de doelen van Parijs te halen. Dit is ook afgesproken met de sector in het Nederlandse Klimaatakkoord. Elk jaar moet de logistieke efficiency met twee procent verbeteren. Gevolg hiervan is dat het aantal vrachtwagenkilometers in Nederland niet verder groeit en zelfs iets daalt. De jaarlijkse efficiencyverbetering van twee procent is immers groter dan de trendmatige groei van ongeveer anderhalf procent per jaar.

Vooral het verladende bedrijfsleven zal andere keuzes moeten maken. Dichterbij inkopen scheelt veel transportkilometers. Retourvracht organiseren vermindert het aantal vrachtwagenkilometers. Minder just-in-time maakt vollere vrachtwagens mogelijk. Meer distributiecentra zorgen voor kortere afstanden naar de afnemers. Een kleiner assortiment in de winkelschappen zorgt voor efficiëntere logistiek. Naast deze aanpassingen door verladers, kunnen provincies zorgen voor concentratie van distributiecentra, wat bundeling van vracht bij aanvoer en distributie makkelijker maakt. Er zijn kortom veel mogelijkheden voor efficiëntere logistiek, waardoor de groei in truckkilometers kan stoppen.

Het begint met cijfers over de transportstromen en de CO2-voetafdruk. Hiervoor zijn handige hulpmiddelen beschikbaar, zoals BigMile. Een kaartje met alle vervoersstromen voor een bekertje aardbeienyoghurt zorgde twintig jaar geleden voor opwinding en de oproep tot minder transport. De bouw kan met veertien procent minder vrachtautokilometers toe, door gebruik van een bouw hub en retourvracht, volgens modelberekeningen van TNO. Het verladende bedrijfsleven zit aan het stuur.

 

Januari 2023

Deze blog is ook gepubliceerd op logistiek.nl.

 

 

Back To Top