skip to Main Content
Mobiliteit en Stad
Mobiliteit en Stad

Mobiliteit na het autotijdperk

De groei van het autoverkeer gaat stoppen en in 2050 leggen we meer kilometers af in een vliegtuig dan in een auto. Ook de nieuwe golf van verstedelijking zorgt voor een rem op het autogebruik. Stedelingen lopen en fietsen meer vanwege de korte afstanden en gebruiken vaker het openbaar vervoer. Toch is de bereikbaarheid in de stad beter dan in landelijk Nederland, vanwege de korte afstanden. Het is tijd om bereikbaarheid – als de combinatie van afstand en snelheid – als hoofddoel van het mobiliteitsbeleid te nemen, in plaats van het vergeefs bestrijden van de files.

Publicaties

Aanpak vernieuwing infrastructuur

Onze infrastructuur is toe aan een flinke opknapbeurt. In de komende kabinetsperiode is jaarlijks al een miljard euro extra nodig voor vervanging en renovatie. Dit loopt verder op naar drie… lees verder

Distributieland of subsidieland?

De Regering heeft kortgeleden opnieuw besloten dat Nederland Distributieland nog steeds een pijler is onder onze economie. Ondanks dat de Raad voor Leefomgeving en Transport had geadviseerd dit achterhaalde dogma… lees verder

Over macht en argumenten

Waardoor wordt beleid bepaald? Beleid laveert altijd tussen kennis en macht, zegt de WRR. Dat dit een lastige combinatie is, heb ik ervaren in de zes jaar dat ik bij… lees verder

Back To Top