Skip to content

Bereikbaarheidsongelijkheid

‘Vervoersarmoede’ is een nieuw modewoord. Ik pleit ervoor dit niet langer te gebruiken. Er is zeker armoede in Nederland, want we hebben voedselbanken en tweeëndertig duizend ‘geregistreerde’ daklozen; in werkelijkheid… lees verder

Onbetaalde kosten verkeer en vervoer

Deze notitie geeft een indicatie van de onbetaalde kosten van belangrijke vormen van mobiliteit in Nederland, op basis van in opdracht van de rijksoverheid uitgevoerde onderzoeken uit 2022. De onbetaalde… lees verder

Toekomst van mobiliteit

  Na publicatie van mijn boek 'Nieuwe Mobiliteit' heb ik veel lezingen gegeven over de veranderingen in mobiliteit die gaan komen en hoe het beleid daar het best op in… lees verder

Groene transitie FFWD

Wij mensen zijn onderdeel van de levende natuur op aarde. We kunnen niet overleven zonder andere organismen; we hebben schone lucht, schoon water en vruchtbare grond nodig. Tegelijkertijd beseffen we… lees verder

Hyperloop of hype?

De voorstanders van de hyperloop timmeren stevig aan de weg: goederentransport zonder milieuvervuiling en minder vrachtwagens op de weg. Wie wil dit niet? De cijfers en onderbouwing van Hardt –… lees verder

Back To Top