skip to Main Content

‘New Mobility’

In het voorjaar van 2017 is mijn boek 'New Mobility - Beyond the car era' verschenen. Het is een update van 'Nieuwe Mobiliteit' en analyseert ook de mobiliteitsontwikkeling in landen… lees verder

Oil Security Europe

Europa importeert 88% van de olie die het gebruikt, grotendeels uit nogal onstabiele gebieden. Dit paper geeft een overzicht van de risico's van onze afhankelijkheid van olie uit het buitenland… lees verder

Meer macht voor de democratie

Wat leren we van de verkiezing van Donald Trump? En van de keuze van de Britten om de EU te verlaten? In de vele analyses en commentaren blijft een wezenlijke… lees verder

Assetmanagement op weg naar 2040

De Nederlandse infrastructuur is verreweg het grootste publieke bezit. Het CBS becijfert de totale waarde van alle wegen, dijken, sluizen, bruggen en sporen op 360 miljard euro. Met een beter… lees verder

Innovatie in de Weg- en Waterbouw

Ook rond onze infrastructuur bestaan veel innovatieve ideeën en plannen. Tegelijkertijd bestaat de indruk dat maar weinig hiervan de eindstreep halen en een vaste plek krijgen in het dagdagelijkse werk… lees verder

Maak van de Randstad geen Los Angeles

Vijfentwintig jaar na de plannenmakerij voor de VINEX-wijken, was 2015 het Jaar van de Ruimte. Planologen, bestuurders, architecten en anderen zochten samen naar een nieuwe visie op de ruimtelijke toekomst… lees verder

Ondertussen buiten de fabriek

Het lijkt alsof bijna alles draait om het in een hogere versnelling krijgen van de economie. In Nederland, in Griekenland, in China, in Amerika. Buiten beeld blijft de vraag wat… lees verder

Geluk of BNP?

Groei van het BNP is de mantra van deze tijd. Terwijl al sinds de ontwikkeling van deze statistische grootheid bekend is dat er nogal wat beperkingen aan kleven. Milieuvervuiling en… lees verder

Duurzame Bereikbare Randstad

Ruimtelijke concentratie in steden vergroot de bereikbaarheid en ook de duurzaamheid. Dit is de belangrijkste rode draad uit het wetenschappelijke onderzoeksprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad. De beleidsmatige oogst van… lees verder

Back To Top