skip to Main Content

Praten over macht

Macht speelt een grote rol in onze samenleving en persoonlijke levens. Tegelijkertijd doen we net alsof dit niet zo is. Om risico’s van macht te beperken en beter te leren omgaan met macht, begint het met onder ogen te zien hoe macht werkt. In mijn Engelse blog ‘Let’s talk about power’ en mijn essay ‘Power and policy-making‘ pleit ik ervoor om macht zichtbaar te maken en te bespreken.

Mijn eerdere blogs Meer macht voor de democratie en Het ambacht van de beleidsambtenaar gaan over hetzelfde onderwerp.

Back To Top