Skip to content

Waardoor wordt beleid bepaald? Beleid laveert altijd tussen kennis en macht, zegt de WRR. Dat dit een lastige combinatie is, heb ik ervaren in de zes jaar dat ik bij de rijksoverheid werkte. Mijn bespiegelingen hierover heb ik beschreven in het essay ‘Het ambacht van de beleidsambtenaar – over macht en argumenten bij V&W’. Mijn zeven tips hebben nog niets aan waarde verloren.

Het ambacht van de beleidsambtenaar

Back To Top