Skip to content

Door globalisering en digitalisering hebben landen aan macht ingeboet ten opzichte van internationale markten en bedrijven. De Europese Unie biedt hiertegen de noodzakelijke tegenmacht. Dit leidt tot de ogenschijnlijke paradox dat meer Europese samenwerking tegelijkertijd leidt tot meer nationale autonomie. Dit komt doordat lidstaten minder onderling hoeven te concurreren om de gunsten van internationale bedrijven. Dit onderbouw ik in mijn artikel in het Economievakblad ESB en staat haaks op wat anti-EU-politici beweren.

ESB-artikel De Europese Unie vergroot de nationale autonomie

juli 2023

 

Back To Top