Skip to content

Wij mensen zijn onderdeel van de levende natuur op aarde. We kunnen niet overleven zonder andere organismen; we hebben schone lucht, schoon water en vruchtbare grond nodig. Tegelijkertijd beseffen we dat we op dit moment de aarde exploiteren. Klimaatcrisis, verlies aan biodiversiteit en vervuiling schaden samenlevingen over de hele wereld en treffen vaak diegenen het hardst die er het minst aan hebben bijgedragen.

Het goede nieuws is dat het mogelijk is om een goed leven te hebben in harmonie met de rest van de natuur. Goed werk, een prettige woning, gezond eten, veiligheid, leren, ontspanning, cultuur – welbevinden – zijn voor iedereen binnen bereik.  Het slechte nieuws is dat we niet snel genoeg veranderen. Verandering van denkkaders en instituties is lastig; de uitkomst in prima. De tien voorstellen in mijn korte notitie hebben tot doel om veel sneller te veranderen.

Download Green transition FFWD

Back To Top