Skip to content

Meerdere keren zijn we op de vingers getikt door de rechter, de Raad van State of Europa. Vervolgens grijpen we terug op noodmaatregelen, vaak met onnodige schade voor de economie. Boeren, bedrijven en burgers voelen zich overvallen. Het gebrek aan een lange termijn aanpak zet ons klem in rekensommen, rechtszaken en protesten.

Hoe trekken we Nederland weer vlot? Download mijn artikel ‘Milieueisen in plaats van miljardensubsidies’ in het tijdschrift Milieu van november 2022.

In een verwant artikel pleit ik voor acceptatie van hogere prijzen voor energie en grondstoffen: Het taboe op dure energie moet van tafel (juni 2022).

16 november 2022

Back To Top