Skip to content

Elektrische vrachtwagens zijn in 2030 al goedkoper in het gebruik dan dieseltrucks (TCO). Het kostenvoordeel is bijvoorbeeld al twintig procent voor een trailercombinatie die per dag 400 km rijdt. Ook rekening houdend met nog bestaande rangebeperkingen, kan in datzelfde jaar al negenennegentig procent van alle nieuwe vrachtwagens elektrisch zijn. Nu – in 2022 – ligt het praktisch haalbare en bedrijfseconomisch rendabele potentieel op twintig procent van de markt. Deze gunstige conclusies van TNO[1] betekenen overigens niet dat het verder vanzelf gaat met verduurzaming van de logistiek. Beleidsmaatregelen zijn nodig en de Europese Commissie komt nog dit jaar met voorstellen. Dit is de kans om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk gaat gebeuren wat mogelijk is.

Omdat vrachtwagens lang in gebruik zijn – gemiddeld achttien jaar – is het nodig zo snel mogelijk te beginnen met de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Bij het huidige Europese beleid rijdt in 2050 nog ruim negentig procent van de vrachtwagens op diesel, terwijl we in dat jaar netto geen broeikasgassen meer willen uitstoten. Een flinke aanscherping van de CO2-eisen is dus nodig. De Europese denktank T&E heeft hiervoor concrete voorstellen gemaakt die volgens hun scenarioberekeningen leiden tot de verkoop van 7% elektrische trucks in 2025, 21% in 2027, 60% in 2030 en 100% vanaf 2035[2]. Deze voorstellen van T&E geven truckfabrikanten de zekerheid dat de vraag hard en voorspelbaar groeit, waardoor ze de grote investeringen in fabrieken kunnen doen en terugverdienen.

Zelfs bij de voortvarende aanpak die T&E voorstaat, rijdt in 2050 nog steeds 13% van de Europese vrachtwagens op diesel. En over de hele periode tot 2050 is het wegtransport verantwoordelijk voor een vijfde van de totaal toegestane uitstoot van broeikasgassen door alle sectoren samen. Dit is nog steeds een te groot deel van de beschikbare ‘koek’. Naast de overgang naar elektrische vrachtwagens is ook een flinke efficiencyslag in de logistiek nodig. Dit betekent minder en veel schonere vrachtwagenkilometers.

20 oktober 2022

[1] Techno-economic uptake potential of zero-emission trucks in Europe, TNO October 2022, rapport R11862.

[2] Addressing the heavy-duty climate problem, T&E September 2022.

Back To Top