Skip to content

Honderd miljard euro zit er tot 2035 in het Mobiliteitsfonds. Dit is veel geld, elk jaar zeven miljard. Ik stel drie grote verschuivingen voor. Eerste verschuiving is van nieuwaanleg naar instandhouding van wat we al hebben. TNO heeft uitgezocht dat voor vernieuwing van onze bestaande infrastructuur twintig miljard euro extra nodig is in de periode 2022-2035. Tweede verschuiving is van mobiliteit naar bereikbaarheid. Vervang het Mobiliteitsfonds door een Bereikbaarheidsfonds, waaruit ook de meerkosten van nieuwbouw van woningen binnen bestaande steden wordt betaald. Derde miljardenverschuiving is van het rijk naar de gemeenten. De vertraging van de auto is op stadswegen namelijk twee keer zo groot als op snelwegen. Lees mijn opinieartikel in Trouw voor de toelichting.

3 november 2021

 

Back To Top