Skip to content

Het is absurd dat we nog steeds ruim zeventig procent van alle belastingen en premies betalen over de inzet van mensen, terwijl nog geen tien drukt op milieuvervuiling en het gebruik van energie en grondstoffen. Miljarden euro’s sturen de economie precies de verkeerde kant op. Dit proberen we te compenseren door hard tegen de belastingstroom in te roeien met allerhande beleidsmaatregelen. Verschuiving van de lastendruk van arbeid naar milieu verhoogt de arbeidsparticipatie, vermindert werkstress, maakt zorg, onderwijs, politie betaalbaarder, vermindert het gebruik van energie en grondstoffen. Sinds 1990 zoek ik kansen om belastingverschuiving daadwerkelijk tot stand te brengen. Bij CE Delft heb ik hier onderzoek naar gedaan. Dit was de basis voor een coalitie van FNV, CNV, Consumentenbond, Raad van Kerken en milieuorganisaties, die in 1992 een ‘Pleidooi voor een Nederlandse energieheffing’ heeft gehouden, wat de aanzet was voor invoering van de energieheffing. Later heb ik vanuit MVO Nederland gebouwd aan een coalitie van arbeidsintensieve sectoren – zorg- en onderwijsinstellingen, politie, schoonmaakbedrijven en detailhandel – om de werkgeverslasten op arbeid te verlagen in ruil voor hogere milieuheffingen. Hieronder zijn notities, blogs en columns hierover te downloaden. Tot nu toe heeft dit nog niet geresulteerd in volgende politieke stappen.

Blog Politie, zorg en onderwijs zitten in dezelfde klem (2021)

MVO Presentatie Belasting op mensenwerk (2020)

Notitie Variant lastenverschuiving gunstig voor publieke sector en diensten (2019)

Opinieartikel in Trouw Verlaag werkgeverspremies zodat personeel goedkoper wordt (2018)

Column Groene werkgelegenheid, grijze belasting (2014)

Back To Top