skip to Main Content

Welk rekeningrijden?

Het Kabinet gaat onderzoek doen naar rekeningrijden (Klimaatakkoord). In een pavlovreactie kruipen voor- en tegenstanders weer in de loopgraven die ze lang geleden hebben gegraven. Het is echter volstrekt onduidelijk waar ze voor of tegen zijn. Er bestaan sterk uiteenlopende manieren om de kosten van weggebruik in rekening te brengen en het kabinet wil gelukkig belangrijke varianten in beeld brengen. Met de opkomst van de elektrische auto is het nodig dat deze ook gaan betalen voor het gebruik van de infrastructuur. Elektrische auto’s betalen immers geen brandstofaccijns. Voor de hand ligt dat elektrische auto’s per gereden kilometer gaan betalen. Dit is technisch eenvoudig en het zou goed zijn als nieuwe elektrische auto’s al snel worden uitgerust met de apparatuur, die dan later kan worden ingeschakeld. Dit is de eerste variant die het kabinet gaat uitwerken. Een stedelijke congestieheffing is een tweede logische variant, die prima samengaat met de kilometerprijs voor elektrische auto’s. Inmiddels hebben 13 grote steden in de wereld een congestieheffing ingevoerd. Uit buitenlandse ervaringen en bestuurskundig onderzoek blijkt dat stadsgewesten het juiste bestuurlijke niveau zijn om met succes een stedelijke congestieheffing in te voeren. Daar zijn de problemen het grootst en liggen tegelijkertijd ook de beste oplossingen (zie mijn blog ‘Beprijzen van mobiliteit: lessen uit het buitenland’). Deze mogelijkheid noemt het kabinet niet expliciet, maar er is ruimte voor extra varianten. De grote steden zouden de stedelijke congestieheffing op de agenda moeten zetten. Dan is er tot slot de zogenaamde vlakke heffing die samen gaat met afschaffing van de aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting (mrb). Hiermee verliest de overheid de meest effectieve instrumenten om het wagenpark schoon en zuinig te maken. Ook helpt deze vlakke heffing nauwelijks tegen de files. Niet doen dus! Luister verder naar mijn podcast met Geert Kloppenburg of lees mijn opinie artikel in Trouw: Rekeningrijden? Bestaande autobelastingen en een congestieheffing zijn effectiever.

Enigszins terzijde: opvallend dat het kabinet in het Klimaatakkoord zegt het totaal aan  autobelastingen te willen laten dalen, terwijl volgens het laatste officiële overzicht de infrastructuur en maatschappelijke kosten van het wegverkeer in de orde van 10 miljard euro hoger zijn dan de betaalde belastingen (cijfers 2010).

Back To Top