skip to Main Content

Het Filemonster

Hoe komt het dat stedelijke gebieden die het meest last van files hebben, toch de beste bereikbaarheid hebben? Lees mijn blog over de ‘file paradox’ en wat dit betekent voor onze inspanningen om de bereikbaarheid te vergroten.

Het Filemonster

Back To Top