Skip to content

Hoe komt het dat stedelijke gebieden die het meest last van files hebben, toch de beste bereikbaarheid hebben? Lees mijn blog over de ‘file paradox’ en wat dit betekent voor onze inspanningen om de bereikbaarheid te vergroten.

Blog Het Filemonster (2017)

Back To Top