Ga naar hoofdinhoud

Luchtvaart zonder CO2: negen mogelijkheden vergeleken

De luchtvaart moet de CO2-uitstoot vlak na 2050 naar nul terug brengen. Om dit te bereiken zijn veel opties aangedragen: luchtvaartbelastingen, verbod op korte vluchten, snellere treinen, elektrische vliegtuigen, CO2-loze brandstof en energiezuinige vliegtuigen en vliegroutes. Voor de beleidsontwikkeling en voor investeringsbeslissingen is het nodig zicht te hebben op de effecten van alternatieve maatregelen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van effecten van negen opties op CO2-uitstoot, ticketprijs en luchtvaart volume. De cijfers zijn ruwe schattingen, deels gebaseerd op onzekere aannames. Dit overzicht geeft geen definitieve antwoorden, maar wil juist de discussie hierover stimuleren en verbeteringen aanmoedigen. Ondanks deze beperkingen maakt het overzicht duidelijk dat duurzame luchtvaart brandstoffen een grote rol zullen spelen.

Download hier mijn paper met toelichting, onderbouwing en referenties.

 

Back To Top