Skip to content

De luchtvaart moet de CO2-uitstoot vlak na 2050 naar nul terug brengen. Om dit te bereiken zijn veel opties aangedragen: luchtvaartbelastingen, verbod op korte vluchten, snellere treinen, elektrische vliegtuigen, CO2-loze brandstof en energiezuinige vliegtuigen en vliegroutes. Voor de beleidsontwikkeling en voor investeringsbeslissingen is het nodig zicht te hebben op de effecten van alternatieve maatregelen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van effecten van negen opties op CO2-uitstoot, ticketprijs en luchtvaart volume. De cijfers zijn ruwe schattingen, deels gebaseerd op onzekere aannames. Dit overzicht geeft geen definitieve antwoorden, maar wil juist de discussie hierover stimuleren en verbeteringen aanmoedigen. Ondanks deze beperkingen maakt het overzicht duidelijk dat duurzame luchtvaart brandstoffen een grote rol zullen spelen.

Download hier mijn paper met toelichting, onderbouwing en referenties.

De luchtvaartsector vraagt van overheden om een gelijk speelveld bij de verduurzaming. Als ze hun ambitie om in 2050 zonder CO2 te vliegen, dan zouden ze overheden vragen om regulering die dit realiseert. Dat ze dit niet doen laat zien dat de luchtvaart nog volop tegenstribbelt. Lees mijn T&E blog What would the airline industry do if they were serious about achieving carbon free flying in 2050? (juli 2022).

De luchtvaart bedrijven leggen de verantwoordelijkheid voor hun milieuvervuiling deels bij de consument, die immers wil vliegen. Het zou goed zijn als de passagier een CO2-loos ticket zou kunnen kopen. Technisch is dit mogelijk door groene synthetische brandstof te gebruiken in een conventioneel vliegtuig. Toch is een groen ticket nog niet te koop. Lees mijn speurtocht hiernaar voor een reisbureau: Is it possible to fly to New York without emitting CO2? (april 2022).

 

Back To Top