Skip to content

Hoe ziet het assetmanagement van onze bruggen, wegen, spoorlijnen en dijken er in 2040 uit? Om de meningsvorming over de toekomst van assetmanagement te versnellen hebben zes leidinggevenden uit de sector een toekomstbeeld geschetst. Het gaat over data, over de zachte kant van de harde infrastructuur, over waarde en organiseren. Ter inspiratie is een mooi boekje gemaakt, dat via onderstaande link is te downloaden.

De Nederlandse infrastructuur is verreweg het grootste publieke bezit. Het CBS becijfert de totale waarde van alle wegen, dijken, sluizen, bruggen en sporen op 360 miljard euro. Met een beter beheer van dit vermogen valt veel te verdienen. Hoe assetmanagement van civiele infrastructuur op een hoge plan kan komen heb ik gepresenteerd op het Nationaal Symposium Beheer en Onderhoud van Infrastructuur in 2016.

Boekje Assetmanagement in Nederland – een vooruitblik op 2040

Presentatie Assetmanagement op weg naar 2040

Back To Top