Skip to content

Veel van onze bruggen zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Deze periode kende de sterkste groei van het autoverkeer. Nu naderen en overschrijden sommige bruggen de levensduur waarvoor ze indertijd zijn ontworpen. Zijn ze nog in goede staat? Hoe lang kunnen ze nog mee? Met experts van TNO hebben we hier een beeld van gegeven, eindigend met een oproep voor meer aandacht voor onze verouderende infrastructuur.

Artikel De staat van onze bruggen in Land&Water (2017)

Back To Top