Skip to content

Onze infrastructuur is toe aan een flinke opknapbeurt. In de komende kabinetsperiode is jaarlijks al een miljard euro extra nodig voor vervanging en renovatie. Dit loopt verder op naar drie miljard extra per jaar in 2050 en daarna nog verder. Dit zijn conclusies van de eerste landelijke prognose voor de instandhouding van de bestaande infrastructuur , gemaakt door TNO. Er is veel aandacht in de landelijke pers geweest voor de urgentie van de vernieuwingsopgave, zowel begin mei bij de aanbieding van het onderzoek door Bernard Wientjes aan bestuurders van gemeenten, provincies en rijk, als ook eind augustus naar aanleiding van de verkeersbeperkingen op de Haringvlietbrug. Onder deze blog staan links.

Nu de aandacht in de media (voorlopig) voorbij is moeten we aanpakken. Minister Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerde Fleur Gräper en wethouder Harriët Tiemens hebben afgesproken dat er om de twee jaar een update van het landelijk prognoserapport gaat komen. Op korte termijn zal een interbestuurlijke stuurgroep de verantwoordelijkheid moeten krijgen om dit daadwerkelijk te laten gebeuren. Verder zal tijdens de kabinetsformatie hopelijk een miljard euro extra per jaar voor de vernieuwingsopgave worden begroot. Dit zal voor ongeveer driekwart naar de gemeenten en provincies moeten gaan, want zij beheren driekwart van de waarde van onze landelijke infrastructuur. Ter illustratie: van de 85.000 bruggen in Nederland zijn er 80.000 in beheer bij de medeoverheden. “Houen voor bouwen”, het motto van Karla Peijs toen ze minister van Verkeer en Waterstaat was, is ook nu een goede economische wijsheid.

Naast bestuurlijk commitment en geld, is het ook nodig om beter in control te komen. Als de problemen met de Haringvlietbrug waren voorzien, dan waren de voorbereidingen al gedaan en konden de werkzaamheden nu beginnen, waardoor de verkeersoverlast twee jaar korter was geweest. Om onnodige hinder te voorkomen en in control te komen, is het nodig om te voorspellen wanneer problemen gaan optreden. De meeste beheerders zullen organisatorische aanpassingen moeten doorvoeren en ook een flink technisch-inhoudelijk leertraject doorlopen. Hiervoor doe ik in het rapport concrete aanbevelingen. In een artikel in het vaktijdschrift Civiele Techniek bespreek ik welke technische, economische, organisatorische en politieke aanpassingen nodig zijn om ‘in control’ te komen. Een presentatie voor een ronde tafelgesprek over de renovatieopgave geeft een samenvatting. We moeten ook realistisch zijn: het vergt een inspanning van vijf tot tien jaar voordat het assetmanagement op voldoende niveau zal zijn.

25 augustus 2021, aangevuld januari en juni 2022.

EenVandaag 23 augustus

Radio1 journaal 23 augustus 2021

BNR Mobility 23 augustus 2021

Tweede Kamer Rondetafelgesprek Achterstallig onderhoud infrastructuur op 30 maart 2022: agenda en video

Presentatie Vernieuwing en verduurzaming van de civiele infrastructuur

Beter assetmanagmenet: presentatie en artikel in Civiele Techniek

 

Back To Top