Skip to content

Duurzame infrastructuur is tot nu toe blijven steken in mooie voorbeelden, maar de GWW-sector als geheel heeft nauwelijks vooruitgang geboekt. De sleutel om wel te verduurzamen ligt bij het consequent duurzaam aanbesteden door alle opdrachtgevers. De manier waarop is in hoofdlijnen uitgewerkt in een advies van de Stuurgroep Duurzaam GWW. Gemeenten, Provincies, Waterschappen, ProRail en Rijkswaterstaat zijn aanzet.

Back To Top