Skip to content

Is een intensiever klimaatprobleem nodig? Is een intensiever klimaatbeleid mogelijk? Is een intensiever klimaatbeleid betaalbaar? Dit boekje van de Bezinningsgroep Energiebeleid beargumenteert drie keer ‘ja zeker’. Dit zijn de conclusies van de breed samengestelde Werkgroep Klimaatbeleid, waarvan ik voorzitter was.

Klimaatprobleem Oplossing in zicht

Back To Top