Skip to content

Groei van het BNP is de mantra van deze tijd. Terwijl al sinds de ontwikkeling van deze statistische grootheid bekend is dat er nogal wat beperkingen aan kleven. Milieuvervuiling en huishoudelijk werk tellen niet mee. Verbeteringen in de kwaliteit en efficiency van onderwijs en zorg evenmin. Uitputting van natuurlijk en sociaal kapitaal blijft buiten de statistieken. En met de opkomst van ICT en de kenniseconomie worden de beperkingen van het BNP nog groter. Het is tijd om nieuwe indicatoren te gaan gebruiken om de sociale en economische ontwikkeling te meten. Deze presentatie uit 2015 geeft beknopt weer wat het BNP wel en niet meet en welke praktische stappen vooruit nu al zijn te zetten.

Presentatie Geluk of BNP

Back To Top