Skip to content

Waarom is het zo lastig om mensen uit de auto en het vliegtuig te krijgen en over te laten stappen op het openbaar vervoer? Een belangrijke reden is de sterke verknoping van mobiliteit en ruimte. Mobiliteitsgedrag is ruimtelijk gedrag! Dit werk ik verder uit in het hoofdstuk ‘Dans tussen transport en verstedelijking’ van het pas verschenen boek ‘De wereld van de stad: theorie, praktijk, toekomst’. Alle elf hoofdstukken samen geven een veelzijdig beeld van de stad, die altijd weer verandert. De Engelse versie van mijn artikel is te te downloaden.

Back To Top