skip to Main Content

Air2Rail

De luchtvaart moet haar uitstoot van CO2 tot nul terug brengen, niet ver na 2050. Een van de manieren om hieraan bij te dragen is het vervangen van vliegreizen door de trein. Ik heb de potentiële bijdrage van deze modal shift onderzocht aan het verminderen van de luchtvaart emissies. De studie Air2Rail is hier te downloaden. De hoofdconclusie is dat 4 tot 7 megaton CO2 kan worden vermeden. Dit komt overeen met 6-11% van de CO2-uitstoot van de intra-Europese luchtvaart en met 2-4% van alle vluchten vanaf Europese luchthavens.

Download Air2Rail

Back To Top