Skip to content

De luchtvaart moet haar uitstoot van CO2 tot nul terug brengen, niet ver na 2050. Een van de manieren om hieraan bij te dragen is het vervangen van vliegreizen door de trein. Ik heb de potentiële bijdrage onderzocht van deze modal shift aan het verminderen van de luchtvaart emissies. De hoofdconclusie is dat 4 tot 7 megaton CO2 kan worden vermeden. Dit komt overeen met 6-11% van de CO2-uitstoot van de intra-Europese luchtvaart en met 2-4% van alle vluchten vanaf Europese luchthavens.

Download onderzoek Air2Rail (2020)

Back To Top