skip to Main Content

Verlaag werkgeverspremies voor onderwijs, zorg en politie

De inzet van mensen is te duur en milieuvervuiling te goedkoop. Het is een lang gekoesterde wens om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar milieu. Ook van het kabinet Rutte III. Verlaging van de werkgeverspremies is een uitstekende manier om arbeid goedkoper te maken, maar staat nog niet op de politieke agenda. Dit is vreemd, want onderwijs, zorg, politie en justitie vragen allemaal om meer menskracht terwijl ze geen financiële ruimte krijgen. De publieke sector betaalt jaarlijks 10 miljard euro aan werkgeverspremies die beter zouden kunnen worden gehaald uit milieuheffingen. Verlaging van werkgeverspremies bevordert ook de deelname aan de arbeidsmarkt van mensen die minder goed mee kunnen komen. Nog een miljoen Nederlanders willen aan het werk of meer gaan werken. Samen met MVO Nederland heb ik de hoofdlijnen van deze variant voor lastenverschuiving uitgewerkt. Download de notitie ‘Variant lastenverschuiving gunstig voor publieke sector en diensten’. Wat mij betreft input voor de nieuwe verkiezingsprogramma’s waaraan nu wordt gewerkt.

Back To Top
×Close search
Zoeken