Ga naar hoofdinhoud

Minder belasting op arbeid? Politiek kiest variant die niet werkt

De inzet van mensen is te duur en milieuvervuiling te goedkoop. Het is een lang gekoesterde wens om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar milieu. Ook van het kabinet Rutte III. Helaas kiest de huidige politiek een variant die niet werkt: hogere btw en lagere loonbelasting. Dit doet niets voor de werkgelegenheid en niets voor het milieu. Daarentegen is verlaging van de werkgeverspremies wel een uitstekende manier om arbeid goedkoper te maken, maar dit staat nog niet op de politieke agenda. Verbazend, want onderwijs, zorg, politie en justitie vragen allemaal om meer menskracht terwijl ze geen financiële ruimte krijgen. De publieke sector betaalt jaarlijks 10 miljard euro aan werkgeverspremies die beter zouden kunnen worden gehaald uit milieuheffingen. Verlaging van werkgeverspremies bevordert ook de deelname aan de arbeidsmarkt van mensen die minder goed mee kunnen komen. Nog een miljoen Nederlanders willen aan het werk of meer gaan werken. Samen met MVO Nederland heb ik de hoofdlijnen van deze variant voor lastenverschuiving uitgewerkt. Download de position paper van MVO Nederland ‘Belasting op mensenwerk’.

De tabel vergelijkt drie varianten voor belastingverschuiving met elkaar.

Meer informatie:

Back To Top