Skip to content

Onbetaalde kosten verkeer en vervoer

Deze notitie geeft een indicatie van de onbetaalde kosten van belangrijke vormen van mobiliteit in Nederland, op basis van in opdracht van de rijksoverheid uitgevoerde onderzoeken uit 2022. De onbetaalde… lees verder

Hyperloop of hype?

De voorstanders van de hyperloop timmeren stevig aan de weg: goederentransport zonder milieuvervuiling en minder vrachtwagens op de weg. Wie wil dit niet? De cijfers en onderbouwing van Hardt –… lees verder

Automobiliteit is uitgegroeid

De prognoses van de rijksoverheid voor de groei van het autoverkeer zijn te hoog. Omdat de feitelijke groei van het autoverkeer tot 2019 onder de lage prognose 2014-2040 bleef, zijn medio… lees verder

Vernieuwing infrastructuur is urgent

Onze infrastructuur is toe aan een flinke opknapbeurt. In de komende kabinetsperiode is jaarlijks al een miljard euro extra nodig voor vervanging en renovatie. Dit loopt verder op naar drie… lees verder

Duurzaam aanbesteden van infrastructuur

Duurzame infrastructuur is tot nu toe blijven steken in mooie voorbeelden, maar de GWW-sector als geheel heeft nauwelijks vooruitgang geboekt. De sleutel om wel te verduurzamen ligt bij het consequent… lees verder

De staat van onze bruggen

Veel van onze bruggen zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Deze periode kende de sterkste groei van het autoverkeer. Nu naderen en overschrijden sommige… lees verder

Innovatie in de Weg- en Waterbouw

Ook rond onze infrastructuur bestaan veel innovatieve ideeën en plannen. Tegelijkertijd bestaat de indruk dat maar weinig hiervan de eindstreep halen en een vaste plek krijgen in het dagdagelijkse werk… lees verder

Back To Top