Ga naar hoofdinhoud

Politie, zorg en onderwijs zitten in dezelfde klem

Door een weeffout in het belastingstelsel zijn agenten, leerkrachten en zorgmedewerkers onnodig duur. Schaf die premieheffing af!

Voor de rechtstaat is 850 miljoen euro extra nodig, kopte Trouw op de voorpagina. Meer agenten en rechters zijn dringend nodig. Zorg en onderwijs zitten ook al jaren in de knel: personeelstekort, hoge werkdruk en te lage lonen. Dat over de inzet van agenten, leerkrachten en zorgmedewerkers elk jaar miljarden aan premies worden betaald, blijft steevast buiten schot. Schaf die premieheffing af en verhoog andere belastingen om het tekort op te vullen. De komende kabinetsformatie is het moment om dit te doen.

Mensenwerk goedkoper

Politie, zorg en onderwijs betalen elk jaar drie miljard euro aan wat feitelijk een boete is op het aantal mensen in dienst. Officieel heet dit de ‘Inkomensafhankelijke werkgeverspremie Zorgverzekeringsfonds’. De betaalde premie gaat naar de pot voor de zorgkosten, die net als de AOW uit de staatskas hoort te komen. Het Zorgverzekeringsfonds is namelijk een volksverzekering voor iedereen en niet een werknemersverzekering alleen voor werkenden, zoals voorzieningen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Het klopt dus niet dat miljarden voor het zorgfonds zijn gekoppeld aan het aantal mensen in dienst. Dit maakt mensenwerk onnodig duur. Bijzonder is dat er nu al miljarden rechtstreeks van het rijk naar het zorgfonds gaan. Mijn voorstel is om de werkgeverspremies voor het zorgfonds af te schaffen en te vervangen door eenzelfde bedrag uit de staatskas.

Andere belastingen omhoog

Om de rijksbegroting kloppend te maken, is er dan 16 miljard euro aan andere belastinginkomsten nodig. Bedrijven en instellingen zullen dit gaan betalen, omdat zij ook het voordeel van de lagere werkgeverspremies hebben. Zonder hier een compleet dekkingsplan uit te werken, noem ik een paar richtingen, waarvoor al jaren veel steun bestaat. Hogere CO2– en energiebelastingen verminderen de uitstoot van broeikasgassen en maken de economie meer circulair. Aanpak van belastingontwijking levert ook extra geld op. Google bijvoorbeeld, sluisde 128 miljard euro via Nederland naar belastingparadijs Bermuda, terwijl de Nederlandse fiscus maar 25 miljoen incasseerde. Bij mobiliteit is het goed voor economie en milieu, om de luchtvaart, vracht- en bestelwagens meer te laten betalen, vanwege de hoge kosten voor infrastructuur, verkeersongevallen en milieuvervuiling. Dit levert miljarden op. Er zijn, kortom, veel mogelijkheden om met belastingen ongewenste zaken af te remmen en de opbrengst hiervan te gebruiken om arbeid goedkoper te maken.

Permanente bonus

De voorgestelde verlaging van de werkgeverspremies maakt het vier procent goedkoper om mensen in dienst te hebben. Dit voordeel komt vooral terecht bij organisaties met hoge arbeidskosten, zoals zorg, onderwijs en politie. Een deel van dit voordeel kan naar hogere salarissen; een permanente bonus in plaats van de eenmalige van het kabinet. Een hoger salaris maakt het beroep van agent, leerkracht en zorgmedewerker aantrekkelijker voor nieuwe collega’s. Met een andere deel van de uitgespaarde premiekosten, is de werkdruk te verlagen. Werkstress is inmiddels beroepsziekte nummer één en de rekening die de maatschappij hiervoor betaalt is opgelopen tot jaarlijks 5 miljard euro, volgens onderzoeksinstituut TNO.

Niet alleen zorg, onderwijs, politie en rechters profiteren van de lagere werkgeverspremies, maar alle arbeidsintensieve bedrijfstakken. Denk ook aan horeca, winkels, schoonmaak en openbaar bestuur. Niet toevallig zijn ook dit sectoren waar de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden onder druk staan.

16 februari 2021

Back To Top