Ga naar hoofdinhoud

Mobiliteit en de Parijs doelen: geen tijd voor illusies

Tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober 2016, heb ik een korte presentatie gegeven over de vraag: Zijn de ambitieuze Parijs doelen voor mobiliteit haalbaar? Mijn antwoord is een volmondig JA. Dertig jaar beleid rond verkeer en milieu hebben geleerd wat echt werkt en welke illusies we niet opnieuw moeten koesteren. Er ligt al een ‘Boulevard of Broken Dreams’ achter ons. Alleen maatregelen die de ontwikkeling en het gebruik van schone voertuigen afdwingen en verdergaande verstedelijking zijn bewezen effectief.

Download mijn presentatie voor de Klimaattop

Back To Top