Ga naar hoofdinhoud

Illusies over duurzame mobiliteit

In een essay voor de internationale conferenties ‘Keep Moving’ (2012) trek ik de lessen uit 30 jaar beleid voor duurzame mobiliteit: wat werkt wel en wat werkt niet. Europese milieueisen en autobelastingen zijn effectief, terwijl vermindering van (de groei van) het autoverkeer weinig resultaat heeft opgeleverd. Bekijk ook mijn presentaties voor het KIVI Congres in 2013 en de Nederlandse ‘Klimaattop’ in 2016.

In 2012 en 2013 heb ik een Europese Task Force voorgezeten waarin alle belanghebbenden zaten. Deze Task Force heeft consensus bereikt over een aanpak van 70% vermindering van de CO2-uitstoot van transport volgens bovenstaande beleidslijnen.

Essay Wishful thinking in transport policy

Rapport CEPS Task Force Pathways to Low Carbon Transport

Presentatie KIVI Illusies over duurzame mobiliteit

Presentatie Klimaattop Boulevard of Broken Dreams

Back To Top