Skip to content

In een essay voor de internationale conferenties ‘Keep Moving’ (2012) trek ik de lessen uit 30 jaar beleid voor duurzame mobiliteit: wat werkt wel en wat werkt niet. Europese milieueisen en autobelastingen zijn effectief, terwijl vermindering van (de groei van) het autoverkeer weinig resultaat heeft opgeleverd. Bekijk ook mijn presentaties voor het KIVI Congres in 2013 en de Nederlandse ‘Klimaattop’ in 2016.

In 2012 en 2013 heb ik een Task Force voorgezeten van het Centre for European Policy Studies, die aanbevelingen deed voor maatregelen waarmee de uitstoot van broeikasgassen door transport zeventig procent omlaag gaat.

Essay Wishful thinking in transport policy

Presentatie Klimaattop Boulevard of Broken Dreams

CEPS Task Force Report Pathways to Low Carbon Transport

Back To Top