Skip to content

Net zoals sneller vervoer bij mensen leidt tot langere verplaatsingsafstanden en dus één-op-één tot mobiliteitsgroei, impliceert beter goederentransport dat het vervoersvolume groeit. Dit rapport analyseert de invloed van de betere transportmogelijkheden en concludeert dat ruwweg een derde tot de helft van de groei in de achterliggende decennia hierdoor is veroorzaakt.

Beter aanbod, meer goederenvervoer

Back To Top