Skip to content

Energiezuinige lampen, apparaten en auto’s stimuleren het gebruik ervan, omdat de ‘energiedienst’ goedkoper is. Dit wordt het ‘rebound-effect’ genoemd. Dit onderzoek analyseert de omvang van dit weglekeffect en geeft aanbevelingen hoe dit kan worden tegen gegaan.

De prijs van groeiend energiegebruik

Back To Top