Skip to content

Ruimtelijke concentratie in steden vergroot de bereikbaarheid en ook de duurzaamheid. Dit is de belangrijkste rode draad uit het wetenschappelijke onderzoeksprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad. De beleidsmatige oogst van dit zes jaar durende programma heb ik 3 juni 2015 als lid van de programmacommissie gepresenteerd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Enkele andere opvallende punten zijn dat de rijksoverheid weer meer met regelgeving zou moeten sturen en dat het bestuurlijk zwaartepunt voor het mobiliteitsbeleid verder naar de stedelijke regio’s moet verschuiven. Mijn presentatie weerspiegelt op hoofdlijnen de mening van de hoogleraren die de projecten hebben geleid en van de Programmacommissie DBR, waarvan ik lid was.

Wat wordt de Randstad er beter van?

Aansluitend gaf Jan van der Waard van het Kennisinstituut voor Mobilieitsbeleid – ook lid van de Programmacommissie DBR een overzicht van de ’tools’ die het DBR Programma heeft opgeleverd, zoals modellen en databestanden. Een impressie van de discussie is te lezen op de blog van Gert-Jan de Maagd van I&M.

Informatie NWO-programma Duurzame Bereikbaarheid Randstad

Back To Top