skip to Main Content

Beprijzen van mobiliteit

Het advies ‘Anders betalen voor mobiliteit’ van de Commissie Nouwen is ruim 12 jaar oud. Nederland heeft sindsdien geen stappen gezet, terwijl 9 Europese landen een kilometerheffing voor vrachtwagens hebben ingevoerd en 13 steden een congestieheffing. Van het buitenland kunnen we leren wat wel werkt, vooral politiek. Invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens kan snel en zonder veel risico, omdat andere landen de kinderziektes er al hebben uitgehaald. Hierbij kunnen we ons inzetten voor kasjes die in alle landen bruikbaar zijn. Ook zouden de twee Nederlandse metropoolregio van het kabinet de politieke ruimte moeten krijgen om zelf te besluiten over het al dan niet invoeren van een congestieheffing. Het zijn de grote steden waar de problemen en de oplossingen bij elkaar komen. Hierom hebben onder meer Londen, Stockholm en Milan gekozen voor een congestieheffing als onderdeel van een pakket om de bereikbaarheid te verbeteren. Zie verder mijn slides van een presentatie hierover. Voor de echte liefhebbers de link naar een video opname van mijn lezing (tussen minuut 9 en 32).

Back To Top
×Close search
Zoeken