Skip to content

November 2018 stuurde de Minister van I&W nieuwe cijfers naar de Tweede Kamer waaruit blijkt dat de files sterk gaan toenemen. Dit klopt en is goed getimed voor de begrotingsbehandeling de week daarna. De boodschap had ook kunnen zijn dat de Nederlander in 2017 gemiddeld weer wat minder kilometers in de auto heeft afgelegd dan het jaar daarvoor. Dit blijkt namelijk ook uit de cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Wat wel en niet voor het voetlicht wordt gebracht en door de media wordt overgenomen, heeft een duidelijke politieke kleur. Een meer evenwichtig beeld zou de kwaliteit van het mobiliteitsdebat verhogen.

Eind vorige jaar publiceerden Bert van Wee, Huib van Essen en ik een artikel in Verkeerskunde, waarin we lieten zien dat de Nederlander minder kilometers in de auto aflegt. De nieuwe cijfers over 2017 bevestigen de trends die we daar bespraken. Sinds 2005 legt de Nederlander gemiddeld 4% minder kilometers in de auto af; als bestuurder en passagier samen. Zie de rode lijnen in de grafiek. Belangrijk is dat het doordringt tot beleidsmakers dat we midden in een transitie van de mobiliteit zitten. Het mobiliteitsgedrag van de Nederlander is het afgelopen decennium veranderd. In mijn boek ‘Nieuwe Mobiliteit’ verklaar ik deze veranderingen en voorspel ik dat het aantal kilometers dat de Nederlander gemiddeld in de auto aflegt licht afneemt. Hier verwijs ik verder naar mijn boek en genoemde artikel in Verkeerskunde.

Het autoverkeer is het afgelopen decennium nog wel met ongeveer 0,5% per jaar gegroeid. Dit komt door de bevolkingsgroei en vooral omdat de bezettingsgraad van de auto is gedaald. De groei van het autoverkeer ligt in lijn met de lage prognose van het Ministerie. Ook in 2017 is de trend niet omhoog gegaan, ondanks dat het goed gaat met economie en werkgelegenheid. De lage prognose ligt in lijn met de feitelijke ontwikkelingen en is een realistisch uitgangspunt voor besluiten over het al dan niet verbreden van snelwegen. De overheid baseert beslissingen over dure weguitbreidingen nu op het hoge groeiscenario, dat niet waarschijnlijk is.

Artikel Verkeerskunde Nederlander reist niet méér, maar minder per auto (2017)

Back To Top