Skip to content

In mijn boek ‘Nieuwe mobiliteit – na het autotijdperk‘ voorspel ik dat we in 2050 meer kilometers in een vliegtuig zitten dan in de auto. Deze sterke toename van het vliegverkeer zorgt voor een ongewenste toename van de uitstoot van CO2. De ervaringen met de sterke groei van het autoverkeer in de tweede helft van de vorige eeuw, hebben geleerd dat er maar twee echt effectieve manieren zijn om de milieuvervuiling te verminderen: schone technologie en prijsmaatregelen. Van prijsbeleid wordt vaak beweerd dat dit niet kan, omdat het strijdig zou zijn met het Verdrag van Chicago uit 1944. Dit klopt echter niet. Al in 1998 is onderzoek gedaan naar de vormgeving van een Europese luchtvaartheffing, die juridisch en economisch haalbaar is. Deze studie is opnieuw actueel.

European Aviation Charge

Back To Top