Ga naar hoofdinhoud

70% minder CO2 door het verkeer

Cover PathwaysEen Europese Task Force heeft een aanpak voorgesteld om de uitstoot van CO2 door het verkeer sterk te verminderen. In deze Task Force, onder mijn voorzitterschap, zaten alle belanghebbenden en is op hoofdlijnen consensus ontstaan. Belangrijkste conclusie is dat zuinige auto’s en koolstofarme brandstoffen verreweg de grootste bijdrage zullen leveren aan het halen van de Europese klimaatdoelen.

Pathways to Low Carbon Transport

Back To Top